ĐỀ THI THỬ SỐ 3 Môn Toán

Đề thi thử số 3 môn Toán

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, ngày 19 tháng 05 năm 2021, trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ hai; kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online).

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Thăng Long – Hà Nội được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo TN THPT 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết VD – VDC mã đề 184, 348, 552, 774.

Powered By EmbedPress

Powered by BetterDocs

Trả lời